Online dating christelijk

Er zijn verschillende stromingen binnen het oudeaardecreationisme: Gemeenschappelijk voor deze stromingen is dat ze, net als bij jongeaardecreationisme, de mogelijkheid van darwinistische evolutie afwijzen, maar wel micro-evolutie accepteren.

Progressief creationisme spreekt over een Schepper als sturende kracht in de ontwikkeling van het leven en het universum.

Met name jongeaardecreationisten gaan ervan uit dat Genesis 1 een historisch verslag is van de schepping, en dat in Genesis 2 het verslag van de schepping van de mens verder uitgewerkt wordt.

De bronnen- en de vormkritiek echter ziet hier twee aparte verhalen in, (en in Job en psalmen nog de sporen van een derde).

Natuurlijke variatie (soms aangeduid als micro-evolutie) wordt wel aanvaard, maar slechts als verklaring voor het ontstaan van varianten op de geschapen 'basissoorten'.

Een voorbeeld hiervan zouden de variaties binnen het hondenras zijn.

Een aantal leerstellingen of geloofsovertuigingen die nauw met het scheppingsgeloof samenhangen zijn: De laatste is het minst in overeenstemming met een letterlijke lezing van de Bijbel, maar komt ook het minst in conflict met de gevestigde wetenschap; de eerste is het meest in overeenstemming met een 'letterlijke lezing' van de Bijbel, maar komt ook het meest in conflict met de gevestigde wetenschap.

online dating christelijk-25online dating christelijk-29

Met cookies kunnen we de manier waarop de site gebruikt wordt vastleggen en analyseren.

Een verregaande macro-evolutie zoals wordt beschreven vanuit de evolutietheorie, bijvoorbeeld de afstamming van de mens van een gemeenschappelijke voorouder van mensen en apen, wordt niet aanvaard.

Volgens het jongeaardecreationisme is een natuurlijk proces als evolutie niet in staat om de complexiteit van levende wezens te creëren of een 'soort' in de ruime zin van het woord in een andere te doen overgaan.

Cookies van derde partijen zorgen er ook voor dat we filmpjes kunnen toevoegen aan berichten en sharebuttons voor social media aan kunnen bieden. Onze service-afdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-8002002.

Standpunten: Agnosticisme · Antitheïsme · Atheïsme · Deïsme · Henotheïsme · Ietsisme · Kakotheïsme · Monolatrisme · Monotheïsme · Misotheïsme · Pandeïsme · Panentheïsme · Pantheïsme · Polytheïsme · Theïsme Filosofische concepties: Demiurg · Onbewogen Beweger · God (monotheïsme) Argumenten: Argumenten tegen het bestaan van God · Cirkelredenering van Descartes · Godsbewijs · God van de gaten · Russells theepot · Theodicee Relevante religies: Theïstische religies: Bahai · Christendom · Confucianisme · Germaanse mythologie · Griekse godsdienst · Jodendom · Hindoeïsme · Hurritische mythologie · Islam · Oud-Griekse godsdienst · Romeinse religie · Taoïsme · Zoroastrianisme Non-theïstische religies: Boeddhisme · Religieus humanisme Overzicht van alle religies Bijgeloof · Creatie · Creationisme · Eschatologie · Ethiek · God · Godsdienstvrijheid · Hiernamaals · Ideaal · Indifferentisme · Natuurtoestand · Oorsprong van het leven · Openbaring · Probleem van het lijden · Rede · Religie van de rede · Religieuze bijeenkomst · Staatsgodsdienst · Theocratie · Vergeving · Wonder · Zin van het leven · Zonde Augustinus · Anselmus · Aquino · Buber · Cohen · Descartes · Halevi · Hartshorne · Hubbeling · Kant · Kierkegaard · Lévinas · Nietzsche · Rosenzweig · Russell · Spinoza · Swinburne · Tillich · Wolterstorff Het creationisme, begrepen in de zin van scheppingsleer, is de religieus geïnspireerde overtuiging of opvatting dat het universum en de Aarde maar ook alle planten en dieren alsmede de mens hun ontstaan te danken hebben aan een bijzondere scheppingsdaad.

Leave a Reply